II. SVĚTOVÁ VÁLKA NA MOSTECKU

MAPA 3. - "Flaky" 2. - "Splittergrabeny" 1. - "Řopíky"
15. září 2021
Archeo střípky - nálezy v Praze, Ďáblicích
Při výzkumu části raně středověkého sídliště v Praze-Ďáblicích byly odkryty na příklad pozůstatky po malém zahloubeném domě s pecí v rohu.

Film na YouTube.
Příspěvěk na Facebooku.