ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY

MAPA - ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY 2023-05-29    Nález formy na odlévání srpů z mladší doby bronzové - Praha-Modřany 2023-05-10    Výzkum zaniklé tvrze ve Vinoři u Prahy 2022-11-15    Zaniklé vojenské a evangelické hřbitovy v Praze-Karlíně - 1 2022-07-01    Stopy po dílně na výrobu štípané industrie - Praha-Modřany 2022-06-16    Objevy při archeologickém výzkumu u Debrna 2022-04-04    Sídlištní a pohřební památky z pravěku - Praha, Modřany 2021-12-04    Vykopávky v Libkovicích 2021 - 2 - Středověký hřbitov 2021-11-25    Vykopávky v Libkovicích 2021 - 1 - Mohylové pohřebiště 2021-09-15    Archeo střípky - nálezy v Praze, Ďáblicích 2021-07-22    Archeo střípky - nálezy v Praze, Modřanech 2021-05-14    Pražské opevnění u Poříčské brány 2021-05-14    Archeo střípky - Zásobní jáma z doby bronzové 2021-02-12    Archeologický výzkum zaniklé vinice v Praze - Libni 2021-02-02    Hrob z období stěhování národů - 2 2021-01-27    Hrob z období stěhování národů - 1 2020-07-06    Nález depotu bronzových náramků Praha - Modřany 2019-11-06    Záchranný archeologický výzkum - Libkovice 2019 2019-08-18    Karlovy Vary - výzkum před kostelem sv. Máří Magdalény 2019-06-14    Hrad Kalich 2019 2017-10-03    Švédské šance u Přísečnice 2017-08-31    Stříbrný poklad u Roudnice 2017-07-23    Libkovice 2017 2016-09-01    Vykopávky Rýzmburk 2016
O NÁS

Citace z nominace na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za rok 2018 (Cenu jsme obdrželi v kategorii "Prezentace hodnot") :


"Skupina odborníků a přátel se sdružila na facebookové stránce a youtube kanále Historie v terénu, kde probíhá od roku 2015 vysoce poučená prezentace historických zajímavostí za pomoci videí z terénu a počítačové animace.

Spojuje prezentaci, popularizaci a šíření povědomí o významu historie v oblasti postižené poválečným odsunem původních německých obyvatel a těm současným pomáhají nacházet cestu k minulosti regionu i ke kulturnímu dědictví.

Využívání ryze soudobých a aktuálních informačních kanálů zcela plynule vede k nesložitému zpřístupnění komplexní problematiky stavebně historických souvislostí.

Archeologická památková péče, stavební historie a kastelologie tak jsou prezentovány příjemně civilní cestou, která ozřejmuje jejich existenci i mimo předpokládané úzké vědecké prostředí"


TÝM HISTER :
Filip Šrámek, Karel Zámecký Pružný, Milan Sýkora, Pavel Kacl, Jitka Šrámková, Josef Ráček, Jaryn Barok, Marek Rubeš a čestný člen Daniel Medvíď.

SEZNAM ÚČINKUJÍCÍCH :

Aubrechtová Jana
Bareš Martin
Bartoš Miroslav
Bařinka Jan
Čeněk Pavel
Doležalová Jana
Dudarec Petr
Dvořák Pavel
Dvořák Zdeněk
Ekrt Boris
Fajgl Láďa
Henrych Vladimír
Hložek Josef
Hryb Jauhenia
Chaloupka Pavel
Klsák Jiří
Kocanda Radek
Koka Petr
Konczewski Pawel
Krejčí Michal
Krejčí Miroslav
Krejčová Hana
Lehký Ivan
Lissek Petr
Musil Jan
Musílek Martin
Novotný Josef
Ozogánová Věra
Peksa Vojtěch
Peřina Ivan
Poláček Ludvík
Poucha Luboš
Pravda Vladimír
Prekop Filip
Rovenský Jan
Rund Michael
Setvák Jan
Sobek Jiří
Škácha Pavel
Tajer Jan
Tyšerová Renata
Veselý Hynek
Vyšohlíd Martin