2021-09-15
Archeo střípky - nálezy v Praze, Ďáblicích
Při výzkumu části raně středověkého sídliště v Praze-Ďáblicích byly odkryty například pozůstatky po malém zahloubeném domě s pecí v rohu.

Film na YouTube.
Příspěvěk na Facebooku.
Film na Streamu.