2023-05-10
Výzkum zaniklé tvrze ve Vinoři u Prahy
V novém díle nás čeká návštěva odkryvu zaniklé středověké a novověké tvrze v místě hospodářského dvora u zámku v Praze-Vinoři. Podíváme se na základy věže a hospodářských budov i se sklepy, do příkopu a neopomineme se zastavit ani u pravěkých nálezů. Tvrziště se kvůli plánované výstavbě zkoumá v ohroženém prostoru, proto je z obvodového příkopu vykopána třetina a z vnitřní plochy asi čtyři pětiny. Průvodcem tentokrát bude Pavel Kacl.

Film na YouTube.
Příspěvěk na Facebooku.TEASER
Video na Facebooku.